Nuungaatsiaq
08.08.86
nuugaatsiaq@gmail.com

Inuusuttoq siunissamut sutigut tamatigut anguniagalik

PINGAARTITAT:

INUUSSUTISSARSIUTIT
Inuussutissarsiornikkut Kalaallit oqartussaaffeqarnerunissaat, piginnittussaanerat sutigut tamatigut qulakkeersimaneqassaaq

  • Aalisarneq Piniarneq
  • Takornariaqarneq siammasinnerusoq
  • Inuussutissarsiutit nutaat ataavarnerusumik pilersikkumallugit, periarfissat nutaat pilersaarusiorneqassapput

AAQQISSUUSSAANEQ
Kommuunip aaqqissungaanera pinngortitap, najukkamilu inooriaatsitta atungassarititai pisuussutaalu aallaavingalungit periarfissat atungassarititaasullu naleqqussarneqassapput. Periarfissalunnerujussuatta inuussutissarsiorneq annerusumik ullumikkut aningaasarsiorneq periarfissaqartinngilaa, aalisarnikkut piniarnikkullu pisuussutivut atorluarniarlutingit oqalullutalu sooq taava annerusumik iluaqutingalutit atorluarsinnaanngilavut?
Periarfissaqarpungut ullumikkornit pitsaanerungaartumik inuunerup ingerlateqqinnissaanut.

INERIARTORNEQ
Ullumikkut Kommuunitsinni ineriartorneq nunaqarfinni, illoqarfinnilu amerlaqisuni, tamarluinnangajammiluunniit unittooqqavoq, aningaasarsiornikkullu periarfissalunnerujussuatta killilersuereernerup qaavatingut suli killilersungaraluta, pissutsillu taamaattussaannartut isingineqalersimanerat ilorraap tungaanut saatinnissaanut suleqataanissannullu innuttaasut qanimut peqatingalungit piareersimavunga.
Aalisartoqarfinni ineriartortitsinissaarsuaq nunaqarfinni illoqarfinnilu pilersaarusiorneqarluni aallartinneqassaaq.
Siunissami allannguisinnaanermut qinikkatut suleqatingalusi suleqatinginissarsi neriuutingeqaara allanngueqataasinnaangama.

Kommuunip aaqqissungaanera ullumikkornit innuttaasut sullinneqarnerannut periarfissangissaarnerussaaq.

Kalaallinik atorfiit qaffasissut inuttalersungaaneri qulakkeereersimaneqassooq.

OQAATSIT
Nunatsinni oqaatsitta pisortatingoortumik oqaasiuneri ullumikkornit atuutsinneqarneri ersarinnerusumik sulissutingineqassapput.
Kommuunilu tassaassooq kalaallit oqaasiisa pisortatingoortumik atuutsinneqarnerini malingassiuilluni sutingut tamatingut atuutsitsisoq.

ILINNIARTITAANEQ
Meeqqat atuarfiini ilinniartitaanerup, kiisalu oqaatsinut tunngatillungu ilinniartitaaneq nunaqarfinni illoqarfinnilu annertusarneqassapput.
Ineriartornerannillu akisussaaffimmik inersimasunngornissamut tingumminnissinnaanermut ilinniartitaaneq ullumikkornit annertusarneqartariaqarluni.
Meeqqat atuarfianniik meerartatta siunissamut akisussaaffinnik qaffasissunik tingumminnissamut tunngatillungu suliniutit annertusarneqassapput.
Nuna namminersulivinnermut ingerlaartoq meerartatta siunissami perorunik akisussaaffingissammassuk siunissaq.

Nr. 1   Kalaallit oqaasii

Nr. 2   Tuluit Oqaasii

Nr. 3    Danskisut

NUNAQARFIIT SIUNISSAAT
Nunaqarfiit ineriartornikkut, inuussutissarsiornikkullu pingaaruteqassusaat nunaqarfimmiunik pinngitsoorneqarsinnaanngilaq. Nunaqarfimmiut peqatingalungit siunissaq, aningaasarsiornikkullu politikkikkut pilersaarusiornissaq pingaartillungit sulissutingissallungit piareersimavunga.

MEEQQAT SIUNISSARAAVUT
Meeqqanut paaqqinnittarfeqarnikkut  SANAARTORNERUP ingerlaqqinnissaanut pilersaarusiorneq  pinngitsoorneqarsinnaajunnaaqqavoq, meeqqerivissaaleqinerujussuaq nunaqarfinni illoqarfinnilu piummat suliassaq pimoorullungu aallartinneqartariaqartoq isumaqarpunga. Angajoqqaat meeqqamik paaqqinnittarfeqarnikkut toqqisisimasumik paarineqartarnerisa isumannaatsuunissaat qulakkeersimaneqassalluni.

Nunaqarfinni meeqqanik paaqqinnittarfeqarneq assingiinngissitaartorujussuarmik atungassaqarfiuvoq. Meeqqat paarineqartarnerat nalingiimmik assingiinnerusumillu atungassaqartinneqarnissai pingaarteqarluinnarpoq. Angajoqqaat qanimut peqatingalungit meeqqeriviit toqqissisimanartut anguniarlungit suleqatinginissaanut piareersimavunga.

PINGAARNERTUT PISSUTSIT ILUARSEEQATAAFFINGIUMALLUNGIT, TAMAVIAARUTINGAAKKA:
Inuusuttut amerlanerit ilinniagaqarsimallutik aningaasarsiornikkut imminnut pilersorsinnaalernerulernissamut, napatinnerulernissatsinnut aqqutissiuutissallungit. aningaasarsiorneq il il.

Takorluugaqarpunga ullumikkut killiffitsinnik pitsaanerusumik aqqutissiuusseqataasinnaallunga, sapinngilangami

INNUTTAASUT PEQATIGALUGIT
Kommuunerput aalisartoqarfissuullunilu takornariaqarfissuuvoq, ineriartortitserusuppunga innuttaasut peqatingalungit. Aalisarnikkut aningaasarsiussalluta annertuumik periarfissaqarpungut, aalisarnerlu ingerlalluaraangat nunamut tamarmut, namminersortunut, pisiniarfinnut il il iluanaarnermik malitseqartarmat, annertusinissaanut nalunngilara qanoq aalisarnikkut periarfissangissaartingaluta, ullumikkulli annerusumik atunngisatsinnik.
Aalisartutut atukkavut ilungersunarsiartuinnartut isinginngitsuusaarsinnaanngilakka, pingaartumik uummannap sullorsuani aalisangaqarfissuarmi. Tunisassiorneq nunami tattorliuuffioqaaq, sulilu ajornartorsiut aalisarnikkut inuussutissarsiuteqartuni ilungersunarsiartorpoq. Aalisartut kattuffiilu, namminerlu inuttut misilittakkakka sakkungalungit aningaasarsiornerup annerulernissaanut aqqutissiuusserusuppunga

  • Ilinniagaqartartut amerlanerulernissaannut qinikkatut periarfissanik tikkuussuerusuppunga, kangimut sanilittinnut nallersuussinnaalerluta,
    Island aamma  Savalimmiunut.
  • Ilikkartariaqarparput nunaqavissut suliffeqarfiit, sulisut misilittakkallu atorluarnerunissaat.

IKAARSAARIARNEQ
Nunatut namminiilivikkiartornerup aqqutaaniippungut. Taamaattumik pisariaqarpoq meeqqaniik allartittumik sutingut tamatingut namminersortuunissamut, imminullu pilersornerulernissamut aqqutissiuusseqataassallunga. Meeraaninniik sutingut tamatingut imminut pilersorsinnaalernissannut perorsangaasimanera ingerlateqqikkusuppara. Pinngortitami inuuffinni imminut pilersorlungalu napatissinnaalernikuunera ineriartortunut ingerlateqqikkusuppara.

Meerannguit toqqissisimasumik paaqqinnittarfeqarnissaasa pingaartitama ilangaat. Ullumikkut nunaqarfinni illoqarfinnilu meeqqerivissaaleqinerujussuaq nalaassimaarparput. Meeqqerivissaaleqinerullu malitsingisaanik angajoqqaaq, pingaartumik arnat sulisinnaaffingisaraluaminni meeqqerivissaaleqineq pissutingalungu angerlarsimaarnartariaqartarlutik.
Pissutsit taamaannerat pissusissamisuunngilaq. Meeqqiviit pillungit suliniutinut peqataarusuppunga.
Meerartatta toqqissisimasumik paaqqinnittarfeqarnissaat pingaartikkakku.

NUNAQARFIIT SIUNISSAAT NAPPAQQILLUNGIT
Kommuunitta nunaqarfiit inuisalu pinngitsoorsinnaanngilaat. Nunaqarfiit siunissaasa nappaqqinnissaannut sulinutinut aallarnisaanissannut nunaqarfimmiut peqatiseraakka, periarfissavut atorlungit siunissatta qaamanerulersinnissaannut aqqutissiuusseqataarusukkama.

Kalaallit atorsinnaasatsinnik inatsiseqalernissarput, maleruangassaqalernissarpullu tamaviaarutingissuara, inatsisiliorneq inatsisartuniikkaluartoq. Inatsisit maleruangassallu nunamut siammasissumi najungaqarfiusuni atorsinnaanngisarpassuaqaratta inatsisinik.
Assersuutingalungalu piniarnerup aaqqissuussaanera arlalitsingut atorsinnaanngitsunik maleruangassaqarlunilu inatsisinik atuuttoqartoq.

Pingaartitama ilangaat, nunatut toqqissisimasumik avatangiiseqarlutalu inuttut pissuserissaartuunissarput, pingaartumik avataaniik tikikkuminartuunissamut avatangiisitta paarilluarnissaa

Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga

Kommuunimut qineqqusaartoq

Piitannguaq Møller, Siumut

Qinersilluarisi