Ilulissat
21.12.63
norsaq@greennet.gl

Kommunalbestyrelsemut qingassanngortippunga isumaqarama massakkut piffissaq naleqquttoq taamatut suliaqassallunga qularinngilluinnarpara pitsaasumik inoqarfiit  inuttaasalu atungarissaanik pitsanngorsarnissamut  aqqutissanik ilisimasaqarlunga. Killeqanngitsumik isummersortarpunga  Politikkimi isummersorneq anguniakkallu killeqanngimmata.
Taamaattumik anguniagassattut makku saqqummiuppakka. Taakku ”Inatsisitigut” aporfissaqartuarnerat akiorniassallugu inatsisit suliarineqassammata
”Inuit atungaat oqilisarniarlugit”

Inuussutissarsiorneq 
Kommunalbestyrelse politikkeqassaaq  inuussutissarsiornermik ingerlatsisut isumasioqatingalugit ilusilersukkamik pingaarnerpaamillu innuttaasut nunaqavissullu salliutillugit.

Aalisarneq
Aalisakkat massakkut aalisarneqartartut siunissami qanoq pitsaanerpaamik aningaasarsiutigineqarnissaat. Ilisimavarali massakkumut aalisarnikkut periarfissat atorneqartut innuttaasut nammineq piumassuseqarnermikkut pilersikkiartorsimagaat.   Aalisarnikkut periarfissat massakkumut atorneqanngitsut qanoq annertutiginersut qanorlu siunissami iluaqutigineqarsinnaanersut misissuiffiginissaat.    Tamannalu aalisartut, nioqqutissiortut, Kommuunimit toqqakkat pinngortitaleriffillu suleqatingalugit ingerlanneqassaaq.

Pinngortitaleriffik
Ilannguppara isumaqarama suliffeqarfik taanna uumassusilinnik inuuniuteqarnerput pinngortitamit tunngaveqarmat ilisimasatta  annertusarneqarnissaannut sakkussatut pilersikkatsigu. Isumaqarpungali atorneqarnera killormut ingerlasoq.  Isumaqarpungali suleqatigiinnikkut tamanna pitsaasumik ingerlanneqalerumaatoq.

Takornariaqarneq
Ukiuni makkunani takornariaqarneq annertuumik inuussutissarsiornikkut pingaaruteqaleriartorpoq  tamatumanilu isiginnaaginnartutut sunniu-teqarsinnaanngitsutullu inississanngikkutta.  Kommunalbestyrelse piaartumik peqqissaartumilli Takornariaqarneq  Politikkeqartariaqarpoq. Tamatumani pingaarnerpaatillugu aningaasatigut inerisaanikkullu aqunneqarsinnaasumik ingerlatsinissaq siunertaralugu kingusinaarsinnaavugummi.  Ukiuni makkunani takornariat tikittartut amerliartornerat %-nngorlugu assut nuannaarutigineqartarpoq kisiannili aningaasatigut ingerlaneq qanoq isikkoqarnersoq pineqassanani.   Isumaqarpunga Ilulissat eqqarsaatingalugit Nuuaarsuk takornariartitsinermi immikkoortortatut inerisarneqartariaqartoq tamanut isikkiviginnera sanaartorfissaqqinnera talittarfillu eqarsaatingalugu.

Niuerneq
Ullut tamaasa nioqqutissat atortussat inuussutissallu aarlerinartumik akitsoriartorput.  Sooq DK-mut niuerneq ingerlanneqartuaannassava uffa massa DK-mi innuttaasut nunanut allanut akikinnersiortuartut. Oqartussaaffinnik DK-mit angerlaassuinermi akissaajaatissat kisiisa nussorneqarput, Aningaasarsiorfissallu pineqarnatik taamaattumik niuernermut oqartussaaffiit piaanerpaamik tigusariaqarput taamaaliunngikkutta namminersulivinngisaannarsinaagatta. Nunatta iluani niuerneq kisiat pinnagu, kisiannili avataaniit nioqqutissat pisiassagut nammineq sumi pisiarissanerigut oqartussaffigilerlugu.

Ilinniartitaaneq
Kalaallisuinnaq oqaasillit siunissami ilinniarnissaminnut ullumikkornit pitsaanerusumik periarfissaqalernissaat aqqutissiuuttariaqarpoq. Nunami allamiut sumilluunniit kalaallisut oqalussinnaanatik suliartortassappata, sooq kalaallisut oqaasillit periarfissinneqassanngillat?

Isumaginninneq
Isumaginninnikkut sullissineq annertuumik nutarteriffigineqartariaqartoq. Ukiunimi makkunani annertoorujussuarmik isumaginninnerup ataani unammilligassaqarpugut.  Tamatumunngalu akiuiniarnerput ullumikkutut ingerlaanarpat sulisussaqassanersugut akissaqassanersugut ilami qanoq angusaqassanersugut nalunarpoq. Naak siunertarput ataasiusoq nalunngikkipput. Takusinnaasarali malillugu suleriaaseq annertoorujussuarmik atorneqartoq ”Pinaveersaartitsineq” Innermi qamissinnaanngikkaanni allanik akornusiinissaa pineveersaarneqartarpoq. Isumaqarpungali suliniutigisariaqartoq   ”Ajornartorsiutip aallaavissiornera”

Nalunngilarali Aningaasakilliorneq, Naqisimaneqarneq, oqartussaaqataannginneq, Imminut pisuuteqattaanneq,  Siunissamik eqqartuinnginneq, Ikioqati-giinnginnerlu isumaginninnikkut unammillingassanik annertuunik pilersitisartoq.

Piorsaaneq
Najungaqarfinni inuussutissarsiornikkut periarfissarissaartuni sanaartorneq siunissamut isigisumik pilersaarusiotariaqarpoq innattaasut pisariaqartitaat aallaavingalugit. Siunissami sanaartukkat naammassillugit suliarineqartassapput siunissami imermik kuuinnartumik anartarfinnillu kuutsiinartakkanik atuiffigiinnarianngorlugit  pingaartumik meeqqat atuarfii meeqqeriviit inissiallu sanaartorneqartussat eqqarsaatingaligit,  tamatumanilu sanaartornermik suliaqartut ilisimasaat atorluarneqartariaqarlutik.

Mittarfissuaq
Ilulissanut  tunngatillugu tamanna peqqissaartumik sapinngisamillu annertunerpaamik aningaasarsiornikkut ajunngitsumik kinguneqartariaqarpoq. Tamatumanilu isumaqatigiinniarnikkut sapinngisamik pikkorinnerpaanik sullinneqartariaqarpugut. Neriuppungami politikkerinit niuertuusaartoqassanngitsoq. Tamannami kiffartuussinermi isumaqatigiissutini takoreeratsigu. Eqqaamassuarpummi  aningaasaliiniartoq kinaluunniit oqartussaassuseqalernissaq iluanaaruteqarnissarlu  pillugit aningaasaliisarmat.   Ilami mianersortariaqarpugut nuna pisuussuterpassuaqarmat.

Nukissiuuteqarneq
Ilulissani naluneqanngilaq ergup nukinga atorlugu nukissiuuteqarnikkut pisariaqartitaq sinnerujussarlugu nukimmik atoriaannavimmik peqarluta tassami 37% kisiat maannakkut atorparput 63% asuli eqqaannarparput illuatungaatigut oliemik akisoqisumik pisiortortuannguarluta.  Tamakkulu periarfissat innuttaasunut tamanut paasissutissatut saqqummiunneqartarnissaat pisariaqarluinnarpoq. Allaat nukik taanna atornaveersaarniarlugu inatsisitigut killilersorneqarpoq tamannalu uanga Siumut sinnerlugu akuersaarsinnaangilara. Ilaatigullu aalisakkat maani pisarineqartut Illoqarfinni  oliemik nukissiorfeqartunut assartorne-qartarlutik tamanna silatusaarnerunngilluinnarpoq naak atorluaaneq?

Taamaattumik Aprilip sisamaani oqartussaaqataaneq, suleqatigiinneq, ineriartornerlu pingaartikkukkit
Jørgen Kristensen Siumut qineruk!

PS: Puiunngilarali inuiattut erligisagut suliniuteqarfigissangakkit Timersorneq  Qimussernerlu
Qinersilluarisi!